Projektet IMPACT

Oversigt

Projektet om Daphne III-Programmet "IMPACT: Evaluering af Europæiske Programmer for Voldsmænd" startede i januar 2013 og vil være afsluttet ved udgangen af 2014. Koordinator for projektet, Dissens - Institut für Bildung und Forschung eV fra Berlin, Tyskland, arbejder sammen med 7 organisationer for at forbedre kvaliteten af europæiske programmer for gerningsmænd til vold i hjemmet, hvor det primære mål med projektet er at fremme kvinders og børns beskyttelse mod vold i hjemmet. Forbedringsstrategien er baseret på udvikling af værktøjer og metoder til at harmonisere og forbedre overvågning samt til evaluering af resultaterne af arbejdet med voldsmænd i europæiske lande.

De indirekte begunstigede er kvinder og børn, ofre for vold i hjemmet, samt gerningsmænd til vold i hjemmet, som deltog i programmerne og som er villige til at ændre deres adfærd. De direkte begunstigede af projektets resultater er behandlere og projektledere for programmerne for voldsmænd, interessenter, politikere og forskere. 

 

Impact is funded by

With financial support from the DAPHNE Programme of the  European Union.

This website has been produced with the financial support of the DAPHNE Programme of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of Dissens - Institute for Education and Research e.V. and the project partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.     

Kontakt

Nina George (Research and Development Manager, WWP-EN)

nina.george[at]work-with-perpetrators.eu