Projekt IMPACT

Informacje o projekcie

Projekt IMPACT Ewaluacja Europejskich Programów dla Sprawców Przemocy, finansowany w ramach programu Daphne III, rozpoczął się w styczniu 2013 i zostanie zakończony w grudniu 2014. Koordynator projektu, Dissens - Instytut Edukacyjno-Badawczy w Berlinie, wraz z sześcioma organizacjami partnerskimi pracuje nad udoskonaleniem jakości europejskich programów dla sprawców przemocy domowej mając na uwadze główny cel projektu jakim jest promowanie  bezpieczeństwa kobiet i dzieci i ich wolnosci od przemocy domowej. Sama strategia udoskonalania jakości programów oparta jest na rozwijaniu metodologii i narzędzi służących harmonizacji i wzmacnianiu monitoringu i ewaluacji rezultatów pracy ze sprawcami przemocy domowej w Europie.

Pośrednimi beneficjentami projektu są kobiety i dzieci, ofiary przemocy domowej oraz sprawcy przemocy domowej biorący udział w programach i wyrażajacy chęc zmiany swojego zachowania. Bezpośrednimi beneficjentami projektu sa menedżerzy i menedżerki programów dla sprawców przemocy, praktyczki i praktycy, decydenci i decydentki oraz badaczki i badacze.

 

Projekt IMPACT jest finansowany przez

With financial support from the DAPHNE Programme of the  European Union.

This website has been produced with the financial support of the DAPHNE Programme of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of Dissens - Institute for Education and Research e.V. and the project partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.     

Kontakt

Nina George (Research and Development Manager, WWP-EN)

nina.george[at]work-with-perpetrators.eu