Zestaw narzędzi do monitoringu wpływu programu na uczestnika (IMPACT Toolkit)

Zestaw narzędzi do monitoringu wpływu programu na uczestnika jest finalnym produktem grupy roboczej 4. Narzędzie może być pobrane w formie dokumentu PDF i użyte przez pracowników i pracowniczki zatrudnione w programach dla sprawców przemocy domowej w celu prowadzenia monitoringu rezultatów ich pracy ze sprawcami.

Oprócz samego narzędzia na stronie dostępne są także dokumenty uzupełniające.

Narzędzie on-line służące do dalszego przesyłania danych znajduje się obecnie w fazie testowania i będzie udostępnione  po uzupełnieiach dotyczących procedur ochrony danych osobowych.